Återvinning och avfall

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: ks@storuman.se

Kontaktperson
Ilona Björnstad
Tekniska avdelningen
Telefon: 0951-140 86

Ansvarig nämnd
Soptunna med tidningar

Avfall är inte bara skräp utan kan också vara material som kan återanvändas, återvinnas eller nyttjas som bränsle för fjärrvärmeproduktion.

Det är viktigt att du lämnar avfallet på rätt plats, eftersom det annars kan skada naturen eller människors hälsa.

Det ska vara lätt att återvinna avfallet och vårt mål är att så långt som möjligt nyttja avfallet som resurs. Ditt avfall ska påverka miljön så lite som möjligt.  

Publicerad den 2 oktober 2018
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)