Insamling av grovavfall

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: ks@storuman.se

Kontaktperson
Anna Brunned
Tekniska avdelningen
Telefon: 0951-140 00
Mobil: 076-127 67 74
anna.brunned@storuman.se

Ansvarig nämnd
grovavfall

Storumans kommun erbjuder grovavfallshämtning genom byainsamling vid två tillfällen per år. 

Vad får du lämna?

  1. Kyl och frysmöbler
  2. Metallavfall, t.ex. cyklar, utegrillar, snöskyfflar
  3. Deponirest, t.ex. tegel, keramik, porslin
  4. Brännbart avfall, t.ex. trasmattor,kläder, brännbara möbler
  5. Elskrot, t.ex. spisar, tvättmaskiner, datorer, TV.

Avfallet ska lämnas på anvisad plats i byn enligt nedan angivna tider. Avfallet SKA SORTERAS enligt skyltar och den information som ges på platsen. Alla smådelar ska förpackas väl i lådor eller säck. 

Farligt avfall, såsom färgburkar, spillolja, sprayburkar mm får INTE lämnas vid grovsopsturen, utan ska lämnas på återvinningscentralen i Storuman (Miljöstationen) eller Tärnaby (Morkan).

Insamling 2020

Flera byar har visat intresse av att hjälpa till vid årets insamlingen av grovavfall. 

Du får INTE börja att lämna avfall redan nu. Detta för att underlätta för den som skall hämta avfallet och dessutom undvika att avfallet blir liggande för länge vid varje ställe. Att lämna avfall innan containrarna är på plats räknas som nedskräpning.

Gunnarn
fotbollsplanen
  29 maj
30 maj

kl. 15-20
kl. 10-16

Grundfors
"bana Bertil"
  30-31  maj kl 10-16
Åskilje
bygdegården
   14 juni kl 10-15
Långsjöby
fritidhuskärlen
   6-7 juni kl 10-16
Skarvsjöby
gamla bränngropen
   6-7 juni kl 10-16
Kaskeloukt    6-7 juni kl 10-16

Umasjö
grusmon

   13-14 juni kl 10-16
Slussfors
IK stugan, slalombacken
   13-14 juni kl 10-16
Strömsund
fritidhuskärlen
   13-14 juni kl 10-16

Boende i Storuman, Stensele, Tärnaby och Hemavan hänvisas att själva transportera grovavfallet till Storumans ÅVC eller Morkans ÅVC i Tärnaby.

Intresseanmälan till grovavfallshämtning

För att detta alternativ ska vara möjligt att genomföra så är bya- eller intresseföreningens medverkan absolut nödvändig. Byn bestämmer själv om man vill delta i byahämtning av grovavfall.

De byar som är intresserade av att delta i byainsamling av grovavfall meddelar detta till tekniska avdelningen i början av våren och hösten. 

Byar som inte finns angivna ovan har avböjt sitt deltagande. Om du vill att er by ska erbjuda möjligheten till insamling så är ni välkomna att kontakta oss.

Publicerad den 25 maj 2020
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)