Mediciner och läkemedel

Färgglada mediciner från en burk
foto:personalfx

Gamla och överblivna mediciner lämnar du till ett apotek. De får inte spolas ner i avloppet eller läggas i soporna, eftersom de innehåller ämnen som inte okontrollerat ska komma ut i naturen.

Gamla eller överblivna mediciner

Överblivna eller gamla mediciner kan du lämna kostnadsfritt till apoteket. När de lämnas in till apoteket ska de vara förpackade i en genomskinlig plastpåse. På apoteket kan man också hämta speciellt framtagna påsar för detta.

Kasserade kanyler

Apoteket delar till hushåll kostnadsfritt ut behållare (burkar eller SafeClip) för använda kanyler som ska kasseras. Fyllda behållare kan sedan lämnas till apotek eller till miljöbod på kommunens bemannade återvinningscentral (ÅVC). Sprutor (utan kanyl/spets) kan läggas i det brännbara hushållsavfallet.

Termometrar

  • som innehåller kvicksilver lämnas väl förpackade till miljöbod på kommunens ÅVC
  • som innehåller batterier lämnas till kommunens ÅVC och sorteras som elektronikavfall.
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)