Sopsorteringsguide

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: ks@storuman.se

Kontaktperson
Anna Brunned
Tekniska avdelningen
Telefon: 0951-140 00
Mobil: 076-127 67 74
anna.brunned@storuman.se

Ansvarig nämnd
Gammal, rostig bil ute i naturen

Det är viktigt att du lämnar avfallet på rätt plats, eftersom det annars kan skada naturen eller vår hälsa. 

Sortera dina sopor väl, så kan de tas omhand på ett säkert sätt och det mesta kan återvinnas. På sopor.nu kan du läsa hur du ska sortera dina sopor på bästa sätt. 

På förpacknings- och tidningsinsamlingens hemsida kan du se hur du ska sortera dina förpackningar. Här hittar du även svar på de flesta frågorna som rör förpackningsinsamling. 

Allt är inte förpackningar

Det är viktigt att skilja på förpackningar och det som inte är förpackningar. Avfall som inte är förpackningar ska lämnas i din soptunna. Avfall som innehåller miljöfarligt avfall ska lämnas till din närmaste ÅVC, återvinningscentral.

Publicerad den 26 september 2017
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)