REGINA-smart specialisering

I januari startar projektet REGINA som står för "Regional Innovation in the Nordic Arctic Region and Scotland with a Special Focus on Regions with Large scale Projects".

Projektet syfte är att utveckla en innovativ och strategisk modell för att skydda, främja och utveckla kultur- och naturarv. Det kommer att bestå av ett antal beslutstödsverktyg som är anpassade till de särskilda behov kommuner och lokalsamhällen, i avlägsna och glesbefolkade regioner vars ekonomier, som kännetecknas av uppkomst och/eller dominans av en storskalig resursbaserad industri. Sådana strategier kommer att syfta till att bygga vidare på lokala territoriella tillgångar (miljö, kapital, mänskliga, sociala etc) i syfte att säkra ekonomiskt mest fördelaktiga utveckling som är socialt inkluderande och miljömässigt ansvarsfull.

Lokalsamhället i fokus 

Den strategiska planeringsprocessen ska väga lokalsamhället med begränsade resurser mot globala intressenter/företag. REGINA-modellen syftar till att komplettera den lokala kompetensen genom input från experter inom forskningsinstitutioner, förvaltningskopplingar vilket möjliggör "lånad kapacitet" från ett bredare utbud av regionala myndigheter. Det är vidare berikande med utbyte av god praxis med kommuner från andra länder.

Projektet kommer att försöka utveckla bättre verktyg för beslutsfattande och processer, såsom demografiska och ekonomiska framtidsmodeller, rumslig analys, och territoriella styrelseformer för intressentkommunikation och engagemang. Förutom att bara reagera emot de storskaliga resursbaserade verksamhet, bör de strategiska planeringsverktygen också kunna ta fram innovativa metoder för förvaltningen vid en nedgång eller avveckling av en sådan verksamhet.

Bättre översiktsplanering för kommunen

En projektledare ska anställas i januari som ska arbeta med dessa frågor och bidra till att lokalsamhället får ett starkare utgångsläge och kan påverka sitt utvecklingsmönster. Vi ser framför oss att projektet bidrar till kommunens översiktsplanering genom att formulera en smart specialiseringsstrategi och genom att tillföra strategiska redskap och ökad kunskap om andra regioner med liknande utmaningar.

(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)