Riktlinjer för försäljning av tomtmark

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: ks@storuman.se

Kontaktperson
Mari Salomonsson
Telefon: 0951-140 82
E-post: mari.salomonsson@storuman.se

Ansvarig nämnd

Från och med 2018-01-01 tillämpar inte Storumans kommun tomtkö.

Kommunfullmäktige har 2017-11-28 antagit riktlinjer för försäljning av tomtmark för permanentboende. När ett område med nya villatomter blir klart kommer tidpunkt för försäljningsstart att annonseras i lokalpressen samt på kommunens webbplats.

Lediga villatomter bokas och säljs via kommunens webbplats och ”först till kvarn gäller”. Kommunen tar ut en bokningsavgift på 5 000 kr, vilken kommer att avräknas från den totala köpeskillingen. Avgiften återbetalas inte om köpet avbryts av någon anledning. Det är endast tillåtet att köpa en villatomt per hushåll.

Övrig detaljplanelagd tomtmark säljs via direkt förfrågan till kommunens tekniska avdelning.

Tomtköavgift

De som står kvar i tomtkön 2018-01-02 får återbetalning av den avgift som respektive sökande har betalat in.

Publicerad den 3 januari 2018
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)