Livsmedel, alkohol, tobak

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: mbn@storuman.se

Ansvarig nämnd

När du äter en bit mat på en restaurang eller i en skolbespisning eller på något annat matställe i vår kommun, ska du kunna känna dig säker på att det som serveras är av bra kvalitet, framför allt när det gäller hygienen.

Inom kommunens gränser finns idag omkring 120 livmedelsanläggningar. Förutom restauranger handlar det om skolor, äldreboenden och livsmedelsbutiker.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsyn över alla anläggningarna inom kommunen. Vi kontrollerar så att livsmedelsföretagarna sköter sig, i första hand för konsumenternas hälsa och säkerhet. 

Inga livsmedel som är skadliga för hälsan eller otjänliga som människoföda får släppas ut på marknaden. Livsmedel får inte heller vara vilseledande, det vill säga att konsumenter har rätt att få veta vad varan innehåller.

Matförgiftning

Vid misstänkt matförgiftning uppskattar vi om ni vill fylla enkäten till höger. Då får vi möjligheten att göra en grundlig utredning.

Eget vatten

Ligger din fastighet utanför kommunalt verksamhetsområde och kommunalt vatten inte är möjligt för din bostad kan du ha vatten från en egen brunn eller källa. Läs mer om detta på sidan Eget vatten och avlopp.

(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)

E-tjänster och blanketter