Taxor och avgifter

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: ks@storuman.se

Ansvarig nämnd

Här har vi samlat information om alla våra taxor och avgifter för kommunens olika verksamheter. 

Taxor och avgifter fritids-, kultur- och utbildning

Här hittar du fritids-, kultur- och utbildningsförvaltningens aktuella taxor och avgifter.

Taxor och avgifter fritids-, kultur- och utbildning

Taxor och avgifter vård och omsorg 2019

Här hittar du information om omsorgens avgifter för till exempel hemtjänst, trygghetslarm, mat och dagverksamhet.

Taxor och avgifter vård och omsorg 2019

Taxor och avgifter bygga, bo & miljö

Taxor och avgifter bygga, bo & miljö

Hushållsavfall

Du som fastighetsägare i Storumans kommun betalar en avgift för att få ditt hushållsavfall hämtat. Vikten på ditt avfall avgör hur mycket det kostar.

Avgifter för avfall och återvinning

Taxor och avgifter räddningstjänsten

Här hittar du alla taxor och avgifter som är kopplade till räddningstjänstens verksamheter.

Taxor och avgifter räddningstjänsten
Publicerad den 20 juni 2017
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)

E-tjänster och blanketter