Anslagstavla

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: ks@storuman.se

Ansvarig nämnd
 

Tillkännagivanden och kungörelser

 

Anslag

Anslag/bevis: Kommunfullmäktiges protokoll 2019-11-26 §§ 95-143 (anslag upp 2019-12-05, anslag ner 2019-12-27)

Anslag/bevis: Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-12-02 §§ 40-46 (anslag upp 2019-12-02, anslag ner 2019-12-26)

 Anslag/bevis: Omsorgsnämndens protokoll 2019-11-20 §§ 61-71 (anslag upp 2019-11-26, anslag ner 2019-12-17)

Anslag/bevis: Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2019-11-18 §§ 85-96 (anslag upp 2019-11-20, anslag ner 2019-12-12)

Anslag/bevis: Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-12 §§ 134-169 (anslag upp 2019-11-18, anslag ner 2019-12-10)

Anslag/bevis: Överförmyndarnämndens i södra Lappland protokoll 2019-11-14 (anslag upp 2019-11-14, anslag ner 2019-12-06)

Anslag/bevis: Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-11-06 §§ 155-167 (anslag upp 2019-11-08, anslag ner 2019-11-30)

 

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har normalt sju sammanträden per år. Här kan du se när kommunstyrelsen har sina sammanträden och läsa protokoll från kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen har normalt fem sammanträden per år. Här kan du se när kommunfullmäktige har sina sammanträden och läsa protokoll.

Kommunfullmäktige

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden har åtta sammanträden i år. Här kan du läsa mer om när nämnden har sina sammanträden och vilka beslut man tagit.

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har åtta sammanträden år 2017. Här kan du läsa mer om när nämnden har sina sammanträden och vilka beslut man tagit.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Omsorgsnämnden

Omsorgsnämnden har sju sammanträden i år. Här kan du läsa om när nämnden har sina sammanträden och vilka beslut man tagit.

Omsorgsnämnden
Publicerad den 10 september 2018
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)