Familjehem

Vi söker extraföräldrar i form av familjehem som har tid och rum för ett barn, för en kortare eller längre tid, tills deras familj fungerar bra igen. Familjehem finns för att hjälpa de barn som av olika orsaker inte får den trygghet och stöd de behöver från sina föräldrar.

Målet med familjehem är att barn, om det är möjligt, ska återförenas med sina föräldrar men det är inte alltid som barnen kan flytta hem igen. De flesta barn kommer till familjehem frivilligt med sina föräldrars samtycke men ibland placeras barn också med tvång efter att en domstol har beslutat om detta.

Varför behövs familjehem?

Skälen till att barn behöver komma hemifrån varierar. Ibland har problemen med föräldrarna att göra. Det kan handla om föräldrars sjukdom, missbruk eller andra fysiska, psykiska eller sociala problem, som gör att barn blir lidande.

I andra fall beror det mer på barnets eget beteende eller situation. Svårigheter i skolan, relationsproblem hemma, bryter mot lagen, missbruk och liknande kan vara saker som gör att barnet behöver miljöombyte.

Stöd och ersättning

Ni får stöd i ert uppdrag som familjehem av socialsekreterare. Ni får även en viss ersättning för ert uppdrag. Det består av dels ett arvode som är skattepliktigt och dels ett skattefritt belopp som ska täcka de extra utgifter som kan uppstå med anledning av uppdraget.

Så blir ni familjehem

Ta kontakt med socialsekreterare. Vi bokar tid för intervju och sedan ett hembesök. Därefter sammanställs allt i en utredning. Vi hämtar också registeruppgifter från kronofogdemyndigheten, polisen samt socialregistret.

 

(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)