NLC Storumanterminalen

Lastning av timmertåg
Foto: Roland Nilsson

Storuman är en transportnod i Västerbottens inland, med två korsande Europavägar och järnväg i tre riktningar.

NLC Storumanterminalen är en del av Nordic Logistic Corridor(NLC), transportstråket Norge, Sverige, Finland och Ryssland. Storumanterminalen lastar om gods till bästa transportsätt ur miljöhänseende, samhällsnytta, ekonomi och trafiksäkerhetsaspekter. Terminalen är en viktig del för hela regionens utveckling, speciellt nu när stora investeringar planeras i regionen.

Fakta om NLC Storuman
• Ytan motsvarar 11 fotbollsplaner
• Vi har flyttat 500 000 m² massor (ca 70 000 lastbilslaster)
• Vi har krossat/förädlat drygt 30 000 m³ berg
• Budgeten ligger på ca 55 miljoner och är en gemensam satsning som finansieras i samverkan mellan Storumans kommun, Trafikverket, EU och Näringslivet.
• Terminalen kommer att skapa flera nya arbetstillfällen samt många andra positiva kringeffekter.
• Terminalen är en del av NLC - ett öst/västligt samarbete

Mer information får ni hos
Johnny Holmgren, NLC Storumanterminalen
070-920 37 38

(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)