Investeringseffekter

Takstolar lyfts med kran

Vindkraft, gruvor, turism och testverksamhet är några av de stora projekt som är på gång i vår kommun. 

Vi är nu inne i den största investeringsperioden sedan vattenkraftsepoken i Storumans kommun. I kommunen finns flera intressanta gruvprojekt och vindkraften byggs ut i fler etapper. Glesbygdsmedicinskt center är under etablering samt flera olika testverksamheter är under utveckling.

I Hemavan Tärnaby utvecklas besöksnäringen för fullt med fritidshus, galleria och fler aktiviteter. Läs mer om det i rapporten Investeringseffekter i Storumans kommun 2015-2030.

(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)