Nyheter

Skärpta gränskontroller till Norge

Norges regering har beslutat att stänga flygplatser och hamnar samt skärpa gränskontrollerna från och med måndag den 16 mars 2020.

Dessa personer och verksamheter omfattas inte av inreseförbudet:

  • Norsk medborgares sambo eller maka/make och barn
  • Utländska medborgare som har bostad och/eller arbetar i Norge
  • Utländska medborgare som arbetar inom hälso- och sjukvård (norsk autorisasjon eller lisens)
  • Etablerade, gränsöverskridande samarbeten t.ex. inom räddningstjänst och ambulans ska fortgå som tidigare.
  • Personer som arbetar med frakt och transport av varor, bland annat matvaror, läkemedel och medicinsk utrustning, och passerar till och från Norge.
  • Personer som regelbundet korsar gränsen, t. ex arbetspendlar, och inte varit på resa utanför Norden de senaste 14 dagarna.

Alla omfattas av reglerna på 14 dagars karantän om de genomfört en resa utanför Norden under de senaste 14 dagarna.

Principen om eget ansvar tillämpas, en person som bryter mot dessa krav kan lagföras.

Inga gränsövergångar till Norge kommer att vara fysiskt stängda, endast kontrollerade. Flygplatser, hamnar och gränsövergångar kommer att vara bemannade och hållas öppna för samtlig godstrafik.

Vidare hänvisas frågor om uppdateringar av besluten till hemsidorna www.regjeringen.no samt www.toll.no 

Publicerad den 17 mars 2020
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)