Nyheter

Betald lärlingsanställning ska ge fler förskollärare i Storumans kommun

Luspengymnasiet

Elever som går lärling på barn- och fritidsprogrammet på Luspengymnasiet kommer att få lön från och med årskurs 2. Målet är att få fler elever seriöst intresserade av att satsa på en framtid som förskollärare inom Storumans kommun.

– Vi hoppas få in fler som är intresserade av att långsiktigt satsa på förskolläraryrket genom den här satsningen, säger Mikael Rombe, rektor på Luspengymnasiet.

En lärlingselev erhåller 70 procent av lägstalönen för 17-åringar under lärlingsperioden i årskurs 2 och 70 procent av lägstalönen för 19-åringar under lärlingsperioden i årskurs 3. Eleven får lärlingslön för lärlingsdagarna då eleven är på arbetsplatsen, inte för de skolförlagda dagarna. 

Luspengymnasiet har två lärlingsplatser per årskurs på Barn- och  fritidsprogrammet och eleven påbörjar sin lärlingsförlagda utbildning i åk 2. I årskurs 2 har eleven två lärlingsdagar per vecka, i årskurs 3 har eleven tre lärlingsdagar per vecka. Efter avslutade studier är eleven utbildad barnskötare med praktiska erfarenheter från arbetslivet som ökar anställningsbarheten.

– Vi kommer att erbjuda flerårsanställningar som barnskötare mot att man då förbinder sig att påbörja förskollärarutbildning inom en viss tid, säger Mikael Rombe.

Gymnasial lärlingsanställning finns på ett tjugotal skolor i Sverige och satsningen på betalda lärlingsplatser finansieras delvis av statsbidrag.

Publicerad den 17 januari 2020
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)