Nyheter

Elda försiktigt på valborg

Inför det stundande Valborgsmässofirandet vill räddningstjänsten påminna om några saker. Det råder inte eldningsförbud i vår kommun men det är ändå viktigt att vara försiktig med majbrasorna.

Gräset från förra året torkar fort och brukar vara väldigt lättantändligt så här års och därmed finns risk att en brand snabbt kan sprida sig utom kontroll.

Kom ihåg att det är du som tänder majbrasan som också har ansvar för att den inte sprider sig eller orsakar olägenheter för andra. Det kan vara en god idé att ha en slang eller några vattenkannor beredda om något oförutsett skulle hända. Björkruskor är också ett effektivt verktyg för att borsta glöd tillbaka in i brasan.

Med tillönskan om ett trevligt och olycksfritt firande av vårens ankomst!

Lars-Erik Sundqvist, Räddningschef

Publicerad den 30 april 2019
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)