Nyheter

Fastighets AB Umluspen säljer småhus på anbud

Stuga i Stensele

Fastighets AB Umluspen säljer genom anbud ett småhus i Stensele. Huset säljs för avflyttning från tomten.

PM för anbudsgivare:
Adress: Västra kyrkogatan 9A, Stensele.
Fastighetsägare: Fastighets AB Umluspen, Järnvägsgatan 30 A, 933 31 Storuman.
Förfrågningar under anbudstiden: Anders Karlsson Tel: 0951-141 71.
Visning av huset: Heinz Reichler Tel: 0951-141 76.

Beskrivning: 
Huset säljs för avflyttning från tomten. Det är byggt 1966 och senare tilläggsisolerat, golv, väggar, tak. Möjligtvis delbart i mitten. Tillhörande förråd ingår. Originalritningar bifogas.

Övrigt
Anbudsgivare skall på plats förvissa sig om de förutsättningar som kan påverka anbudsgivningen. Eventuella tillstånd och kontakter med myndigheter åligger köparen. I och med att anbudsgivare har antagits och köpet slutförts tar köparen över ansvaret för huset.

Efter husflytt ska grundläggning rivas och marken återställas lika omgivande mark. Återställd mark ska förses med matjord min. 10 cm och sås med gräsfrö. Ytan ska vara klippbar med gräsklippare. Inkommande vatten ska proppas vid tomtgräns.

Huset ska vara flyttat och marken återställd senast 2020-06-30. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt av inkomna anbud och rätten att ta upp förhandlingar med den som säljaren bedömer ha lämnat förmånligaste anbudet.

Försäljning sker under förutsättning att erforderliga beslut fattas av ägaren.
Samtliga anbudsgivare meddelas skriftligt angående säljarens beslut om antaget anbud.

Anbud  
Anbud skall ha inkommit till: Fastighets AB Umluspen, Järnvägsgatan 30 A, 923 31 Storuman senast 2019-06-28, märkta ”Anbud småhus Stensele”
Anbudsgivare är bunden av sitt anbud 60 dagar efter anbudstidens utgång.

Publicerad den 22 maj 2019
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)

Relaterad information