Nyheter

Fiske i Storuman Lapland

Fiskemöte på kommunhuset
Aktörer som på olika sätt arbetar med fiske och fisketurism i Storumans kommuns östra delar har haft ett möte för att diskutera gemensamma utmaningar och möjligheter.

Tidigare i veckan träffade Storumans kommun intressenter för fiskefrågor i kommunen med syfte att utveckla information och marknadsföring av Storuman Lapland som besöksportal för fisketurister som kommer till området.

Fisketuristerna som kommer till Storumans kommuns östra delar har behov av information om regler och fiskeområdesgränser, kartor, boende och guidningsmöjligheter. Varje år får näringen svara på många frågor från besökare som hade kunnat fångas upp av en besöksportal. Vi behöver kunna hänvisa fisketuristerna till en digital plattform där de kan få all nödvändig information på flera språk.

Den gemensamma målsättningen är att fisket ska växa, och även om inte träffen hade som syfte att diskutera vilka fiskare vi vill attrahera så konstaterades det att de finns olika fiskare med olika inriktning och olika förmåga att tillföra till den lokala näringen.

Det är önskvärt att alla hjälps åt att dela information och bilder för att marknadsföra området. Använda gärna #storumanlapland på sociala medier. Under mötet diskuterades också behov av att regelbundna träffar hålls där vi kan uppmuntra till små förbättringar som stärker området och gör fisket hållbart och lönsamt.

Med på mötet var Sören Hellqvist som representerar Vildmannen som efter upphandling fått uppdraget att bedriva turistinformation i Storumans kommuns östra delar. Sören välkomnade alla fiskevårdsområden och turistföretagare att förse honom med information men öppnade även för att besöka dem och lära sig mer om vad han kan tipsa besökare om. För att erbjudanden ska gå bättre att förmedla så behöver vi förpacka dem klokt och samverka.

Deltagarna från kvällen utöver Storumans kommun var representanter från uthyrningsboenden, handeln, turistinformation, fiskevårdsområden, fiskesamordnare och turistföretag.

Publicerad den 12 februari 2019
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)