Nyheter

Förstudie – Elektrifiering av Tvärbanan

Projektgrupp

Nu har det startats upp ett arbete med en förstudie om en framtida elektrifiering av Tvärbanan. En projektgrupp har tillsatts som träffades i Vindeln i början av juni. Mycket av mötet handlade om att utreda vad som kan göras för att underlätta elektrifiering och kapacitetshöjning på Tvärbanan och öka attraktiviteten för dess utnyttjande.

Det övergripande målet med förstudien är skapa ett genomförandeprojekt. Förstudie ska ge ett tillförlitligt kunskapsunderlag för att nödvändiga strategiska beslut kan fattas och en framtidansökan kan lämnas in till Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Tvärbanan är totalt 17 mil mellan Hällnäs och Storuman har stor betydelse för Västerbottens inland, både för persontrafik och godstransporter. Den behöver förbättras vad gäller kapacitet och funktionalitet eftersom den saknar både elektrifiering och mötesplatser för tåg.

En så kallad åtgärdsvalsstudie för hela E12-stråket och Tvärbanan gjordes under 2013 och den visade på att elektrifieringen är nödvändig och ger stora positiva effekter. I denna identifierades också behovet av mötesplatser. Trafikverket bygger just nu en mötesplats i Åmsele som kommer att öka kapaciteten och minska sårbarheten för både persontåg och godståg.

Elektrifieringen har kostnadsberäknats av Trafikverket till 360 miljoner kronor för Hällnäs-Lycksele och ytterligare 660 miljoner kronor för Lycksele-Storuman.

Förstudien har koppling till flera pågående projekt:

- NLC Storuman etapp 2 - triangelspår (2018-2021)
- Umeå Hamn AB- landinvesteringar för ökad kapacitet och nya funktioner (2018-2021)
- Hillskär - infrastruktur för effektiv samordning av transportslag vid Kvarken ports (2017-2019)
- Fossilfria transporter i norr - AC (2018-2021)

Styrgrupp är Föreningen Blå vägens styrelse (FBV)

Projektgruppen består av:

Peter Molin, Lycksele kommun (FBV)
Linda Algotsson, Lycksele kommun (FBV)
Joakim Berg, Norrtåg 
Mårten Edberg, Region Västerbotten 
Isabella Forsgren, Umeå kommun (FBV)
Göran Hellström, Storuman (FBV)
Helena Lundgren, Företagarna
Lars Köhler, Västerbottens Handelskammare
Gustav Malmqvist, MIDEK AB (Processledare/utredare)
Jerker Sjögren, Jesjo konsult HB (Processledare/utredare)

Publicerad den 12 juli 2019
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)