Nyheter

Fridagruppen bjuder in till kvällsträff

Personer på Luspengymnasiet
Bild från Luspengymnasiets ungdomsaktiviteter under Storumandagarna. Personerna på bilden har inget med innehållet i texten att göra.

Fridagruppen i Storuman bjuder in till en kvällsträff där polis, socialtjänst och andra som arbetar med ungdomar berättar om läget i Storuman. Mötet är öppet för allmänheten.

Tid: 23 oktober kl. 18.30 i aulan på Luspengymnasiet.

Under kvällen ska vi bland annat prata om:

• Socialtjänsten & polisen informerar om läget i Storumans kommun
• Vi redovisar reslutatet från ungdomsenkäten
• Familjeföreningen mot narkotika från Umeå medverkar och pratar om anhörigstöd.

Fridagruppen i Storuman arbetar för att barn och ungdomar ska få en trygg uppväxtmiljö. En grundläggande tanke i vårt arbete är tidig upptäckt och tidiga insatser. Fokus ligger på barn, ungdomar och unga vuxna i åldern 12-25 år. Vi arbetar med förebyggande insatser mot alkohol och droger för unga. Det är ett samarbete mellan socialtjänsten, skolan, kyrkan, polis och fritidsgården.

Vi bjuder på frukt. Välkomna!

Publicerad den 19 oktober 2018
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)