Nyheter

Inlandskommuner har betydelse för tillväxten!

Seminarium

Storumans kommun och Region 10 bidrar i det nationella perspektivet när det gäller ”Platsens betydelse för regional tillväxt”!

Storuman deltar sedan ett år som en av tio kommuner i ett projekt som rubricerats ”Framtid Region 10 – näringsliv”. Syftet är att bygga kapacitet i de tio kommunerna i Region 10 för att utveckla näringslivet i respektive kommun. I tisdags deltog Johan Duvdahl i ett seminarieprogram i Stockholm och berättade hur vi arbetar och vilka ambitioner vi har inför framtiden.

– Vi blir lyssnade på och börjar alltmer förstå att vi har samsyn med statsmakterna och Tillväxtverket om att det behövs långsiktig hållbarhet vad gäller insatserna för näringslivet, säger Johan Duvdahl.

Seminariet genomfördes i Stockholm med ett 80-tal deltagare från hela Sverige där Region 10 fick möjlighet att berätta vad vi gör och vad vi tänkt oss. Dessutom skapades nya och värdefulla kontakter inför det framtida arbetet.

Publicerad den 30 augusti 2019
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)