Nyheter

Kommunfullmäktige sammanträder 23 april

Storumans kommunfullmäktige sammanträder tisdag den 23 april kl. 13.00 i Luspengymnasiets aula, Skolgatan 20 i Storuman. Sammanträdet är offentligt och öppet för alla.

Kommunfullmäktige ska bland annat behandla ärendet "Investering - omställning av del av äldreboendet Tranan till trygghetsboende". Kl. 9.00 redovisas ärendet för kommunfullmäktiges ledamöter och då har även allmänheten möjlighet att vara med som åhörare. 

Allmänhetens frågestund - årsredovisning 2018 för Storumans kommun

Kommunens årsredovisning för 2018 ska också behandlas. I samband med det hålls allmänhetens frågestund där information lämnas om årsredovisningen och allmänheten därefter har möjlighet att ställa frågor om den.  

Under relaterad information kan du läsa mer om de ärenden som kommunfullmäktige ska behandla på sammanträdet. Där finns också årsredovisningen. 

Välkommen att lyssna på dina förtroendevalda!

Publicerad den 16 april 2019
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)