Nyheter

Lägesuppdatering från projekt NLC etapp 2

Terminalen

Arbetet med att bygga ihop Tvärbanan med Inlandsbanan på Storumanterminalen är igång. Vi har sammanställt en lägesuppdatering med vad som genomförts hittills och vad som är på gång framöver i projektet. Totalt investeras 73 miljoner kronor och Storumans kommun går in med cirka 10 procent av finansieringen. 

Luspens naturreservat och skoterleden
Luspens naturreservat får en ny entréled till Mellansänksvägen och reservatet förses med informationsskyltar. En grillkoja med bänkbord monteras upp för besökarna i reservatet. Arbetet med grillkoja och bänkbord utförs av lokala entreprenören Jirléns Byggservice AB.

Skoterleden ska enligt planerna passera under den nya bron vid E45:an vilket ger en säkrare passage även för cyklister och vandrare. Inför omledningen av trafiken på E45:an ska Trafikverket att se över en åtgärdsplan för att göra trafikflödet så smidigt som möjligt. Det kommer naturligtvis att bli störningar, men målet är att allmänheten ändå ska finna acceptans för detta. Omledningen sker via den nya Terminalvägen in på gamla E45 i Stensele.

Delprojekt 1: Terminalvägen (genomförs av Storumans kommun)
Bygget pågår och utförs av den lokala entreprenören Kjin Schakt. Vägen färdigställs och beläggs under hösten 2019. Efter ombyggnationen kommer Terminalvägen att vara den nya anslutningen till Terminalen. Under huvuddelen av 2020 kommer vägen att användas som omledning av trafiken från E45. Det kommer under våren 2020 att skapas en ny korsning på E45:an som är trefilig (C-korsning med refuger) för att minska risken för olyckor. Den nya korsningens placering ger bättre sikt och ett plant läge, vilket är positivt för tyngre fordon.

Delprojekt 2: Triangelspåret (genomförs av Storumans kommun)
Projektering pågår internt och upphandlingen av entreprenad sker under sommaren 2019. Planerad byggstart är till hösten 2019 och triangelspåret beräknas bli färdigt hösten 2020. När triangelspåret är i drift kan tåg vända eller köra runt vilket gör att en lokvändning inne i Storuman kan tas bort. Det skapar rejäla tidsvinster och minskar bullret inne i tätorten. Växelfunktionen runt tätorten kommer att moderniseras när ett nytt ställverk byggs av Inlandsbanan AB. Storumans kommun delfinansierar den uppgraderingen.

Delprojekt 3: E45:an väg/bro (genomförs av Trafikverket)
Upphandling av entreprenad sker under hösten 2019. Planerad byggstart är våren 2020 och den beräknas vara färdigbyggd under sommaren 2021. Vägen kommer att höjas över åtta meter och den nya sträckningen blir 1 300 meter. Vägen kommer att förläggas något öster om nuvarande E45 för att minska intrånget i Luspens naturreservat. Brons höjd är anpassad för en eventuell framtida elektrifiering av järnvägen.

Karta över området

Karta över Storumanterminalen

Vi driver ett utvecklingsprojekt som delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

   EU-logga

Publicerad den 28 maj 2019
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)