Nyheter

Lägesuppdatering om Storumanterminalen

Projektledare Göran Hellström visar upp banderollen som kommer att sättas upp väl synligt för förbipasserande trafik.
Projektledare Göran Hellström visar upp banderollen som kommer att sättas upp väl synligt för förbipasserande trafik.

Under 2018 började vi med projektet att bygga ihop Inlandsbanan med Tvärbanan. Genom ett så kallat Triangelspår ökar vi kapaciteten på Storumanterminalen och får fler transporter av virke att gå på järnväg istället för med lastbil. Projektet omsätter totalt 73 miljoner kronor och ska vara klart hösten 2021. 

Upphandling av nya Timmervägen är klar
Upphandlingen av den nya Timmervägen är färdig. Den lokala entreprenören KJIN Schakt vann upphandlingen i hård konkurrens. Entreprenaden utförs enligt projektplan under våren och sommaren 2019.

Dialogmöte inför upphandling av entreprenad till industrispåret
Projekteringen av industrispåret sker under våren 2019 och upphandlingen av entreprenad är planerad till våren 2019. Den 28 januari kl. 15.00 har vi ett öppet dialogmöte på Storumans kommunhus inför upphandlingen. Inbjudan till dialogmötet kommer att annonseras i Storumanbladet.

Höja E45 med åtta meter och skapa en planskild korsning för järnvägen.
En preliminär tidsplan är att vägplanen för E45:an är fastställd till hösten 2019 samt att förfrågningsunderlag för en entreprenad finns färdigt under hösten 2019. Planerad byggstart är i januari 2020. Länsstyrelsen har i januari 2019 beviljat dispens från reservatsföreskrifterna i Luspens naturreservat för höjning av befintlig väg och breddning av vägbank. 

Publicerad den 15 januari 2019
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)