Nyheter

Lägesuppdatering från projekt NLC etapp 2-triangelspår

Terminalbygget

Under vecka 43 har Storumans kommun tilldelat en entreprenör som kommer att bygga järnvägsterrassen under vintern/våren 2019-2020. Det inkom sju anbud vilket får ses som ett stort intresse.

Den nya infarten till terminalen är färdig och tas i bruk i mars 2020. Terminalvägen kommer att fungera som omledningsväg via gamla E45 i cirka 6 månader under bygget av bron och höjningen av E45:an. Vägen höjs totalt åtta meter för att skapa en planskild korsning för järnvägen.

Har du frågor? Välkommen att kontakta:

Göran Hellström, projektledare
072-233 06 39
goran.hellstrom@storuman.se

 EU-logga

Övergripande verksamhet
Samverkansprojekt mellan Storumans kommun och Trafikverket. Övergripande mål är att skapa ett triangelspår vid NLC Storumanterminalen. Storumans kommun skapar en ny anslutning till E45 samt bygger järnvägsanslutningen mellan Storumanterminalen och Inlandsbanan.
Trafikverket bygger en planskild korsning vid E45, de ansvarar för väg- och brokonstruktion.

Publicerad den 30 oktober 2019
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)