Nyheter

Ny tobakslag från 1 juli

Tobakslag

Från 1 juli 2019 gäller en ny tobakslag. Det innebär bland annat att fler utomhusmiljöer blir rökfria.

Nya rökfria utomhusmiljöer

Sedan 1994 är det förbjudet att röka på skolgårdar och utomhusområden vid förskolor och fritidshem. I och med den nya lagen är det förbjudet att röka tobak eller liknande produkter på fler utomhusområden som allmänheten har tillträde till.

Rökförbudet gäller nu även:

• Utomhusområden i anslutning till kollektiva färdmedel, exempelvis perronger, busshållplatser, taxizoner, biljettområden och gångbanor i anslutning till ett spårområde.

• På uteserveringar utanför exempelvis restauranger och caféer.

• Inom inhägnade platser utomhus som huvudsakligen är avsedda för idrottsutövning, dvs. idrottsanläggningar. Det gäller även om anläggningen används för andra aktiviteter, exempelvis konserter och mässor,

• På lekplatser som allmänheten har tillträde till.

• Vid entréer till lokaler och andra utrymmen som allmänheten har tillträde till, exempelvis entréer till statliga och kommunala myndigheter, mataffärer, restauranger, järnvägsstationer och lokaler för hälso-och sjukvård.

Produkter som omfattas av förbudet

• Elektroniska cigaretter.
• Örtprodukter för rökning.
• Njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak (till exempel vattenpipa).
• Inhalering av förångad eller på annat sätt upphettad tobak.

Publicerad den 1 juli 2019
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)