Nyheter

Samarbete om skoterfrågor i Storumans östra del

Skotermöte

Storumans kommun är en av Sveriges skotertätaste kommuner. Skoteråkningen är viktig både som rekreation för lokalbefolkning och en attraktiv aktivitet att erbjuda turister och besökare. I veckan bjöd Polismyndigheten in till ett möte där representanter från skoterklubbarna, utbildare för förarbevis, Storumans kommun, Länsstyrelsen och skogsbolag träffades för att diskutera hur vi tillsammans kan arbeta förebyggande med skoterfrågor.

På mötet deltog ett 20-tal inbjudna personer från skoterklubbar i kommunens östra del, markägare, Norra Skogsägarna, Sveaskog, utbildare, naturbevakare från Länsstyrelsen, Storumans kommun och Polisen. Syftet med mötet var att öka dialog och samverkan mellan skoterklubbar, myndigheter och markägare.

– Vi har en ambition att vara ute och hantera skoterproblem, även om vi inte har mycket tid att lägga på det så vill vi lägga tiden på rätt saker. Därför har vi kallat till detta möte så att vi kan få information och kunskap från er, säger Patrik Gustafsson, polis som arbetar med trafikfrågor. 

Information kring till exempel svaga isar och risker med att färdas på is diskuterades. Det finns önskemål om mer och bättre information, både på plats vid leder som går över isar men också i digital form så att vi snabbt kan nå ut till många. Där kan Storumans kommuns informationskanaler användas.

I vissa områden förekommer en del olovlig körning på hyggen. Mer information om vilka bötesbelopp det handlar om för den som kör olovligt på kalhyggen behövs. Då det är belagt med dagsböter blir det kännbart i plånboken. Men överlag är uppfattningen från skoterklubbar och markägare som deltog på mötet att de allra flesta sköter sig och har respekt för skog och åkermark. 

Det finns ett behov av bättre och mer tillgängliga kartor över hur och var det är tillåtet att köra skoter för att ansluta till leder i samhällena. Hemavan och Tärnaby har tydliga kartor med hastighetsbegränsningar inom samhället. Det finns gott om information för Storumans kommun i jämförelse med andra kommuner men den kan bli bättre och tydligare. Exempelvis så kan föreskrifterna för Storumans och Stensele presenteras för skoterfolket.

Mötet avrundades med en diskussion om hur vi kan fortsätta att samarbeta i gruppen. Polisen ansvarar för att kontaktuppgifter och minnesanteckningar skickas ut till deltagarna och kommer att sammankalla till ett nytt möte under 2019. 

Publicerad den 13 december 2018
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)