Nyheter

Snabbreferat från FKUN

Fritids- kultur och utbildningsnämnden har haft sitt sista sammanträde för den nuvarande mandatperioden. På dagordningen stod bland annat en ansökan om att Storumans kommun ska bli årets kulturkommun i Västerbotten och att Tärnaby Alpina Gymnasium ska ansöka om status som riksidrottsförbund. 

Information om att intresseanmälan för att bli årets kulturkommun
Förmiddagen inleddes med information från biblioteks- och kulturansvarig, Gunilla Pettersson som har lämnat in en intresseanmälan om att Storumans kommun ska bli årets kulturkommun i Västerbotten 2019/2020. Om kommunen får den utmärkelsen ges större möjlighet att lyfta fram och belysa kultur i alla dess aspekter och i samverkan mellan kommunen, länsinstitutionerna, föreningar och andra organisationer såväl lokalt, nationellt och internationellt. Nämnden var eniga i beslutet om att gå vidare i frågan och skickar en inbjudan till övriga nämnder och styrelser om deltagande med representanter för att bilda en styrgrupp. Kultur är en viktig byggsten i samhället och berör alla kommunens verksamheter.

Tärnaby Alpina Gymnasium ska ansöka om att bli riksidrottsgymnasium
På dagordningen fanns två punkter som rör Tärnaby Alpina Gymnasium, TAG. Tärnaby har fantastiska möjligheter för denna verksamhet och som ett led i att göra utbildningen ännu mer attraktiv beslutade nämnden att Storumans kommun ska ansöka om att TAG får status som riksidrottsgymnasium.

Budgetuppföljning
Budgetuppföljning januari-september 2018 var också med under beslutspunkterna och under året har nämnden tampats hårt med att få pengarna att räcka till. Prognosen visar på ett underskott för 2018 och beror främst på ökat barnantal inom barnomsorgen som då leder till att personalstyrkan ökas. Nämnden finner det så klart glädjande att kommunen berikas med flera barn. Beslutet innehöll dock en uppmaning till alla verksamheter att ha återhållsamhet för att minimera det prognostiserade underskottet.

Övriga beslutspunkter
Det fanns totalt 15 beslutspunkter på dagordningen. Protokollet justeras 23 oktober och finns sedan att läsa i sin helhet på kommunens hemsida.

Publicerad den 23 oktober 2018
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)