Nyheter

Snabbreferat från kommunfullmäktige

Bild från kommunfullmäktige

På vårens sista kommunfullmäktige togs bland annat beslut om en policy för resfria möten, att en ny dagvattenstrategi ska upprättas och hur den strategiska planen ska se ut för kommande år 2020-2023.

Storumans kommun får en dagvattenstrategi
Två motioner bifölls under dagens kommunfullmäktige. Det innebär att Storumans kommun ska ta fram en dagvattenstrategi samt att fastighetsägare med eget avlopp kommer att ges möjlighet att kompostera slam.

Prognos för 2019 års budget
Kommunens tertialrapport godkändes och prognosen för hela 2019 är att kommunen går plus/minus noll, därför uppmanas alla nämnder och styrelser att göra sitt för att budgeten ska hållas.

Strategisk plan för 2020-2023 
Den strategiska planen för 2020-2023 antogs och den anger riktlinjerna för kommande rambudgetar. Kommunerna i Sverige förespås få ett antal tunga ekonomiska år framför sig. Därför är uppräkningarna låga för nämnder och styrelser vilket i sin tur leder till återhållsamhet och framtida kostnadssänkningar inom kommunens verksamheter.

Policy för resfria möten
En policy för resfria möten och energismart resande antogs och den ger riktlinjer för hur vi ska förhålla oss till möten på annan ort. Det är en del av arbetet efter #storumanforever

Lokal serviceplan fastställdes
Slutligen så fastställdes en lokal serviceplan som syftar till att stödja möjligheterna till service i hela kommunen och inrättande av ett bygderåd som ska vara vägledande inför kommande politiska beslut. 

Publicerad den 11 juni 2019
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)