Nyheter

Snabbreferat från kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige sammanträder

På dagens sammanträde tog den nyvalda kommunfullmäktige beslut om vilka ledamöter som ska sitta i kommunstyrelsen och nämnderna den kommande mandatperioden. Sammanträdet blev odramatiskt och Tomas Mörtsell och Karin Malmfjord blev som förväntat valda till ordförande respektive vice ordförande i kommunstyrelsen.

På sammanträdet behandlades alla valärenden inför den nya mandatperioden som nu är igång på allvar i Storumans kommun. Politikerna står inför många utmaningar framöver där det nu ska tas fram en ny strategisk plan och en ny budget för kommande fyraårsperiod. Ledamöterna fick idag en genomgång av kommunens ekonomi och budgeten för 2019 av administrativ chef Patrik Nilsson. 

Bland övriga beslutspunkter på dagens kommunfullmäktige togs det beslut om att bilda kommunalförbundet LYSTKOM som kommer att ersätta LYST-nämnden från den 1 januari 2019. 

Kommunfullmäktige tog också beslut om Storumans kommun tillsammans med Dorotea, Vilhelmina, Lycksele, Sorsele och Åsele kommuner bildar en gemensam överförmyndarnämnd. Lycksele kommer att vara värdkommun.

Följande ledamöter valdes till nämnder och kommunstyrelse:

Kommunfullmäktiges presidium 
Patrik Persson (C) valdes till ordförande, Gunilla Lundgren (S) till vice ordförande och Jarl Folkesson (C) till andre viceordförande. 

Kommunstyrelsen
Tomas Mörtsell (C), Jessica Bergfors (C), Anders Persson (C), Therese Granström (C), Ulf Vidman (M), Veronika Håkansson (M), HP-Carlsson (L), Allan Forsberg (KD), Karin Malmfjord (S), Kristina Fredriksson (S), Peter Åberg (S), Daniel Johansson (V) och Marie Berglöf (SD).

Tomas Mörtsell utsågs till kommunalråd och ordförande. Karin Malmfjord utsågs till vice ordförande och oppositionsråd. 

Omsorgsnämnden
Therese Granström (C), Eva Banstorp (M), Catarina Samuelsson (L), Roland Gustafsson (KD), Bo-Anders Johansson (S), Gull-Britt Larsson (S) och Mats Eliasson (V). 

Roland Gustafsson utsågs till ordförande och Bo-Anders Johansson till vice ordförande. 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden 
Anders Persson (C), Eva-Sofie Jansson (C), Karin Holmner (M), Ulla-Maria Åkerblom, Per-Daniel Liljegren (KD), Fredrik Boström (S), Peter Åberg (S), Emilia Ronnhed (V) och Marie Berglund (SD).

Anders Persson utsågs till ordförande och Fredrik Boström till vice ordförande.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Peder Wiklund (C), Olle Wärnick (M), Karl-Anders Åkerblom (L), Emanuel Arnfjell (KD), Runar Frohm (S), Sven-Åke Pennling (S) och Torkel Stångberg (V).

Peder Wiklund utsågs till ordförande och Runar Frohm till vice ordförande.

Fullständiga listor över alla som valdes till olika styrelser och nämnder kommer att presenteras på Storumans kommun samt i protokollet som justeras den 28 november.  

Publicerad den 20 november 2018
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)