Nyheter

Snabbreferat från kommunstyrelsen

November månads sammanträde med kommunstyrelsen behandlade ett stort antal ärenden, bland annat budget för 2020 och nya taxor för vatten och avlopp.

Taxor och avgifter för 2020
Kommunstyrelsen behandlade förslag till ny taxa för vatten och avlopp och avfallstaxa. Taxor för prövning och tillsyn inom miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde behandlades också. De nya taxorna kommer att publiceras på kommunens hemsida.

Förslag till budget
Därutöver behandlade kommunstyrelsen förslag till budget för 2020 och plan för 2021-2023. Budgeten kommer slutligt att fastställas av kommunfullmäktige den 26 november. 

Projektmedel och bygdeavgiftsmedel
Ytterligare frågor som behandlades var bland annat handlingsplan för bygdeavgiftsmedel för 2020 och förlängning av projekt för Storumandagarna och Gränshandelsmarknaden i Tärnaby.

Fullständigt protokoll finns att läsa på kommunens webbplats efter justering. 

Publicerad den 13 november 2019
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)