Nyheter

Snabbreferat från kommunstyrelsen 22 oktober

Kommunstyrelsen har haft sammanträde tisdag 22 oktober. Vi har gjort en kort sammanfattning över vilka ärenden som behandlades. 

Delårsrapport
Kommunstyrelsens delårsrapport behandlades. Prognosen är att kommunstyrelsen kommer att kunna hålla kostnaderna för 2019 inom budgeterad ram. När det gäller kommunstyrelsens mål är bedömningen att vi kommer att klara 73 % av uppsatta mål, jämfört med föregående år då 67 % av målen uppnåddes. Målen mäter bland annat kvaliteten på verksamheterna.

Delårsrapport 
Delårsrapport för hela kommunen behandlades också. Där ser prognosen ut att landa på ett överskott för 2019 på ca 500 000 kronor, vilket är sämre än det budgeterade resultatet.

Kommunalskatt för år 2020
Kommunstyrelsen behandlade förslag till skattesats för 2020 och föreslår att den ska vara oförändrad, dvs 23,10 %

Redovisning av tekniska avdelningens verksamhet 
Kommunstyrelsens tekniska verksamhet redovisades. Här konstaterar kommunstyrelsen att verksamheten bedrivs på ett bra sätt och att de utmaningar man har att hantera, bland annat investering i nytt vattenverk i Hemavan och övriga investeringar i stort genomförs enligt plan.

Bolagsordning 
Kommunstyrelsen biföll också förslaget till en ny bolagsordning för Hemavan Tärnaby Airport AB.

Fullständigt protokoll från kommunstyrelsens sammanträde publiceras på kommunens webbplats efter justering. 

Publicerad den 22 oktober 2019
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)