Nyheter

Snabbreferat från kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har haft sammanträde och behandlat en ärendelista på 26 punkter som innehöll flera projektansökningar. 

Förslag om att inrätta en gemensam överförmyndarnämnd
Kommunstyrelsen behandlade ett förslag om inrättande av en gemensam överförmyndarnämnd för Storuman, Dorotea, Vilhelmina, Lycksele, Sorsele och Åsele kommuner. Beslutet blev att föreslå kommunfullmäktige att bifalla förslaget om en gemensam överförmyndarnämnd.

Projektansökningar
Kommunstyrelsen behandlade också fem olika projektansökningar. Ansökan från Storumans IK om projektmedel för att utveckla Storumandagarna, beviljades stöd med 400 00 kronor för 2019. Därefter ska projektet utvärderas.

Fritid- kultur- och utbildningsförvaltningen beviljades totalt 849 000 kronor för att under åren 2018 – 2022 utveckla ”undervisning i digitala miljöer” .

Projektansökningar angående KulturAkademins 20 årsfirande, Testbädd för fjärrstyrda samhällskritiska funktioner i perifera regioner och Handledning i omsorgen beslutade kommunstyrelsen att utreda ytterligare innan beslut fattas.

Inriktningsbeslut om samiskt centrum i Tärnaby
Kommunstyrelsen beslutade att bifalla förslaget om inriktningsbeslut angående inrättande  av Aejlies – samiskt centrum i Tärnaby.

Budget 2019
Förslag till budget för 2019 behandlades och tillstyrktes av kommunstyrelsen. Budgeten pekar på ett resultat för 2019 på 6 394 000 kronor, vilket motsvarar ca 1,5 procent i förhållande till skatteintäkter och bidrag. Budgeten kommer att fastställas slutligt av kommunfullmäktige.

Publicerad den 6 november 2018
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)