Nyheter

Spolning av avloppsvattenledningar

Tekniska avdelningen arbetar i veckan med att spola avloppsvattenledningar mellan Slussfors och Åskilje. Det kan innebära stänk från toalett- och duschavlopp. Vi uppmanar er som har kommunalt avlopp att i förebyggande syfte hålla toalettlocket stängt när den inte används.

Publicerad den 15 oktober 2019
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)