Nyheter

Storumans kommun deltar i höstens medborgarundersökning

Storumans samhälle under Storumandagarna

Nu är det dags för Statistiska Centralbyråns årliga medborgarundersökning där invånarna tillfrågas om hur det är att leva i Sveriges kommuner. I Storumans kommun får 800 slumpvis utvalda personer enkäten hem i brevlådan. Vi hoppas att så många som möjligt av er tar chansen och svarar på frågorna!

I dagarna får 161 500 personer i 135 kommuner runt om i Sverige enkäten i brevlådan. Aldrig tidigare har så många individer deltagit i SCB:s medborgarundersökning ett och samma år. Urvalsstorleken är olika beroende på hur stor kommunen är. I en kommun med max 10 000 invånare är det 800 personer som får enkäten. 

SCB:s medborgarundersökning är en enkätundersökning som görs på uppdrag av kommunerna. Storumans kommun betalar en avgift för att delta och svaren är mycket viktiga för oss. Vi behöver veta vad ni tycker om vår verksamhet för att vi ska kunna utvecklas och förbättras.

De personer som tillfrågas är ett slumpmässigt urval som dras från befolkningsregistret. Storumans kommun deltog senaste hösten 2017 och då svarade 44 procent av deltagarna på enkäten.

Den som är med i undersökningen kan svara med pappersenkäten eller på webben, där det även går att svara på engelska, finska eller spanska. Det går även att få pappersenkäten på arabiska.

Publicerad den 22 augusti 2019
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)