Nyheter

Storumans skolor provar ny teknik för flerspråkiga läromedel

Två elever på Röbroskolan
På bilden syns en av våra elever och assisterande lärare som använder Studi på Röbroskolan.

Skoleleverna i Storuman (mellanstadiet, högstadiet och gymnasium) har sedan en tid tillbaka lektioner i mobilen eller datorn på sex olika språk. Det rör sig om över 600 animerade kortfilmer inom allt från fysik och kemi till samhällskunskap och religion. Nyanlända och svensktalande kan med hjälp av den här tekniken plugga på lika villkor.

De digitala lektionerna ersätter inte lärarna, utan är ett läromedel som kan användas både hemma och i klassrummet som ett komplement till ordinarie lektioner. Läromedlet Studi förmedlar grundläggande faktakunskaper om ämnet, som kan ge ett underlag för att diskutera och argumentera olika teman inom olika ämnen. 

Läromedlet gör att nyanlända ungdomar lättare kan integreras i ordinarie undervisning. Medan andra elever tittar på filmerna med svenskt tal, kan nyanlända se samma filmer på dari, arabiska, somaliska, tigrinja eller engelska.

Till varje film hör ett quiz, som gör att eleverna kan kontrollera sina kunskaper. Lärarna kan då också se vad eleverna har lätt för och vilka frågor som kräver lite utförligare förklaringar i klassrummet.

Det digitala läromedlet heter Studi och är helt nätbaserat. Lärarna och eleverna får tillgång till läromedlet tack vare att Storuman har anslutit sig till Språkprojektet. Det är ett forsknings- och utvecklingsprojekt som syftar till att utveckla individanpassade läromedel. Även om Språkprojektet har särskilt fokus på nyanlända, är Studi bra för alla.

Det kan användas i den vanliga undervisningen, exempelvis genom att eleverna tittar på filmerna som förberedelse till skollektionerna i ämnet. Det är också vanligt att man tittar igenom ett antal filmer inför ett prov eller om man har varit borta från skolan under en tid. Studi testas under höstterminen på mellanstadiet och gymnasiet, medan högstadiet har haft hjälpmedlet ett tag.

Fakta: Studi har utvecklats och producerats i Sverige. Det omfattar läroplanens centrala innehåll för högstadiet. I dagsläget finns över 600 animerade lektioner med tal och text på svenska, arabiska, engelska, dari, tigrinska och somaliska. Successivt översätts de också till thailändska, farsi, spanska, tyska och franska. Förlaget som distribuerar läroverktyget, Studi Sverige, använder allt eventuellt överskott till att utveckla verksamheten. Det sker ingen vinstutdelning till ägarna.
Publicerad den 2 november 2018
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)