Nyheter

Vi söker kontaktpersoner inom LSS

Att vara kontaktperson innebär regelbundna träffar med en person som till följd av en funktionsnedsättning upplever isolering och ensamhet. Uppdraget kräver ingen professionell kompetens eller särskild utbildning eftersom det anpassas efter personens behov.

Arvode och omkostnadsersättning ges efter avtal.

Kontakta oss LSS-handläggare om du vill anmäla intresse eller har frågor.

Martina Andersson
Tel. 0951-140 54
martina.andersson@storuman.se

Ida Olofsson
Tel. 0951-140 39
ida.olofsson@storuman.se

Publicerad den 26 april 2019
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)