Nyheter

Vinnare i september månads cykeltävling

Rebecca Sandström
Rebecca Sandström är vinnare i september månads cykeltävling. Grattis till en ny specialutrustad hjälm!

Under september arrangerade vi en tävling där vi efterlyste era förslag på vad som skulle kunna få er att cykla mer i vardagslivet. Totalt fick vi in 29 förslag med många bra idéer som vi tar med oss i kommande arbeten med att utveckla och förbättra cykelvägar i Storumans kommun.

Bland de inkomna förslagen har vi lottat fram en vinnare. Vi säger stort grattis till Rebecca Sandström som vunnit en specialutrustad cykelhjälm med inbyggda blinkers, lampor och högtalare. Rebecca Sandström är vinnare i september månads cykeltävling. Grattis till en ny specialutrustad hjälm!

Inkomna förslag i cykeltävlingen

- Disciplin och mindre latmask.
- Att det sandas antingen halva cykelbanan eller ena sidan. Cykelväg efter Höjdvägen som binds ihop med cykelvägen till Stensele.
- Då kommunerna börjar ploga ordentligt på vintern.Inte bara vägar utan också cykelbanor. Då kan jag tänka mig att börja cykla.
- Jag som cyklar en hel del, både med och utan barn, skulle önska bättre kvalitet på befintliga cykel- och gångvägar. Till exempel mellan Hotell Toppen och Sjukstugan eller från Sibyllakiosken till Parkskolan. Sen även säkrare överfarter med cykel över till exempel Blå vägen.
- Ordentliga cykelvägar skyddade från trafiken brevid. Sandade och saltade I TID på vintern, och snabbt uppsopat grus på våren!
- Cyklar redan så ofta jag kan men skulle vilja se bättre cykelvägar och kanske en cykelväg till Forsvik
- Jag skulle cykla mer i vardagen om trottoarkanterna vid vägövergångar var mer nerfasade/lägre eller
bara bestod av asfalt utan några höga kanter.
- Jag skulle cykla mer om det fanns cykelvägar där jag bor (Dorotea) läskigt att vara så nära trafiken.
- Mer grus på cykelbanor vintertid, gärna en cykelbana mot tärnahållet med.
- Bättre cykelvägar och bättre överfarter. På vissa ställen saknas överfarter helt. Cyklar man tex med cykelvagn kan det vara lite knöligt att ta sig om det är höga trottoarkanter. Halkbekämpning och plogning givetvis vintertid. Har en man som cyklat mellan Stensele och Storuman hela vintern, var kanske några dagar när det var lite tungcyklat i snö men oftast plogat vilket gjorde att det gick. Personligen föredrar jag spark när det är isigt och snö och skulle därför önska att halkbekämpning kunde ske på halva sidan så att det både går att sparka, cykla eller gå. Många barn sparkar också på vintern till skolan. En del äldre kan inte ta sig ut tex till affären om de inte får styra en spark. Tycker att det är en viktig del att tänka på hela befolkningen när det inte är möjligt för alla att cykla på vintern särskilt. Men överlag bättre cykelvägar så att det är enkelt och säkrare att cykla. Bättre att vara på en cykelväg än att behöva cykla på vägen där bilarna kör.
- Cykelväg hela vägen till Forsvik.
- Hemma i Storuman skulle bättre cykelvägar göra att jag cyklar mer! Många trottoarer har kanterna kvar vilket gör att det inte blir så smidigt att cykla. Ta bort kantstenarna så det går lätt att ta sig upp/ner från trottoarerna så tror jag fler skulle cykla!
- Fixa cykelbanan mellan Hotell Toppen och Sjukstugan! Sen ett annat tips: ordna en "cykelkurs" för de "nyanlända". Jag vet flera som vill cykla men som inte kan.
- Väldigt enkelt: större polisnärvaro i samhället. Om vi skulle ha det så skulle jag känna mig säkrare på en cykel för att ingen i Storuman verkar veta vad en körriktningsvisare (blinkers) är för något. Fler poliser eller att de poliser vi har skulle vara ute oftare och ta dom som inte vet hur man kör bil eller struntar i lagar så skulle det blir säkrare att cykla (och köra bil/gå för den delen). Jag behöver inga fler cykelställ ute i samhället (de flesta cyklar har stöd) det enda jag behöver för att jag ska välja cykeln före bilen är säkrare trafik i form av gammalt hederligt trafikvett ifrån andra trafikanter och poliser som kan bestraffa dom som inte bryr sig om lagarna och försätter oss andra i fara.
 - Fler cykelbanor
- Jag skulle cykla mer om vägen mellan Forsvik och Stensele kändes tryggare att cykla på. Vägräcken och hög hastighet gör att det känns otryggt. Självklart skulle det kännas lite bättre med en ny cykelhjälm! 
- Bättre motionsspår. Slingor utan motoriserad trafik. Leder och kartor för näromådet. Digitala leder som man kan navigera efter i app och se andras resultat med mera?
- Jag önskar att man kunde ordna så att cykelstigen längs E12:an från Frasses till rondellen förenklades för cyklister. Idag är det relativt höga trottoarkanter vid alla anslutande korsningar, t ex Bondevägen. Även om de förstås hjälper till att hålla nere hastigheten och därmed trafiksäkerheten så är de väldigt obekväma att cykla över. Även om man cyklar så sakta som möjligt. Har man dessutom ett barn i cykelstol blir det väldigt kraftiga stötar för barnet. Dessa höga kanter torde gissningsvis även kunna orsaka en del besvär för rullstolar. Mitt förslag är att ta bort en eller två kantstenar och ersätta med en svagt sluttande asfalterad ”backe”, alternativt lägga dit väldigt låga kantstenar som är lätta att passera med alla typer av hjul. Ps. Jag använder redan hjälm, men om jag vann en skulle jag ge den till min svärfar som cyklar mycket men inte har någon.
- Om jag hade en bättre cykel och möjlighet till lån av elcyklel vid exempelvis längre turer eller storhandling.
- Jag cyklar redan mycket men en tydligare uppmärkning på vad som är cykelväg eller inte skulle behövas i vårt centrum. Är det trottoar eller väg som gäller efter Skolgatan och Järnvägsgatan? Att cykelbanorna är ordentligt snöröjda vintertid är en förutsättning om man vill ha fler att cykla även under vintern.
 - Jag tycker inte att det är något fel på cykelvägarna som finns i Tärnaby och skulle egentligen kunna cykla till jobbet varje morgon. Problemet ligger väl i att man ofta är lat och att det ofta är kallt i Tärnaby. Det som skulle få mig mer motiverad skulle vara att få cykla i sällskap med andra till jobbet. Utöver det skulle nog en statushöjning av cykeln göra mycket. Som det är nu är det ju mestadels bara kvinnor och barn som cyklar till jobbet, gubbarna kör sina bilar som de alltid har gjort. Om folk fick se att fler cyklade skulle de nog dras med.
- Förslag är: 1. Cykelgrupp på Facebook där man kan skriva vilken sträcka man cyklar och rådda ihop med andra som cyklar liknande. Kanske enskilda grupper för enskilda byar? Om en grupp skapas ska den hållas aktiv och inte vara beroende av att byborna gör inlägg varje dag, för det orkar/vågar dem inte. Antingen får anställda på kommunen göra regelbundna inlägg eller så får vissa personer utses som någon typ av ansvarstagande av vissa områden och där försöka få med fler att cykla. 2. Event där man får se att fler cyklar. Tävlingar? Kanske en tävling där den som cyklar flest dagar vinner ett pris eller en tävling där den som får med sig flest personer att cykla till jobbet vinner? 3. Såklart måste cykelvägarna hållas i bra skick. Fler måste långsiktigt byggas och dom som finns måste hållas fina. På vintern måste iallafall de stora vägarna snöröjas. 
- Har saknat cykling p g a hälsoskäl, men nu kanske jag kommer igång, behöver bara köpa en cykelhjälm.
- Ja att kommunen skulle gå in och sponsra cykelägare (mot kvitto) med tex. cykeldubbdäck. Jag menar kan S- MP. gå in och rabattera elcyklar så skulle väl kommunen kunna satsa X antal kronor på säkrare cykling vintertid, med alla dess fördelar.
- Vackra platser att cykla på. Längst Uman till exempel. Att det finns genvägar som gör att det går snabbare att cykla än att ta bilen.
- All cykling oavsett, ska vara lättillgänglig och säker. Cykelverkstäder ska kunna ta emot cyklar och reparera dessa oavsett var de är köpta. Sen när det gäller säkerhet så borde frivillig organisationer eller andra grupper genomföra utbildningar för bilförare som helt saknar respekt för cykelanvändaren.
- Upplyst cykelväg genom hela Tärnaby med snö- och halkbekämpning. Cykelställ vid affärer och andra offentliga byggnader.
- Jag cyklar redan rätt mycket, både sommar och vinter. Jag skulle cykla mer om det fanns mer och säkrare cykelvägar genom hela Tärnaby längs E12. Samt måste den befintliga gångvägen måste plogas betydligt bättre, nu blir den snabbt väldigt smal på vintern och det är svårt att se kanten ner till bilvägen - dvs det känns som att det är lätt hänt att det bli olyckor. Det bästa vore väl om det var något som skiljde bil- och cykelväg åt. Gärna smartare lösningar vid korsningar också, att det inte är en hög trottoarkant utan att man faktiskt ordnar så cyklister kan cykla utan gupp och kanter. Sänkt hastighet på bilvägen skulle också göra att jag kände mig säkrare, speciellt vintertid och när det gäller tung trafik.
- Det ska vara enklare och säkrare att ta cykeln: Fler cykelvägar, cykelöverfarter över Blå vägen och andra högtrafikerade vägar, bort med kanter och ojämnheter där bilväg korsar cykelväg, bättre snöröjning, gång- och cykelbana på Strandvägen och ända ut till Luspholmen, placera ut luftpumpstationer och fler cykelställ (som ska vara rymliga så att man faktiskt får plats med sin cykel utan att den fastnar i granncykeln).
 
Publicerad den 2 oktober 2018
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)