Nyheter

Workshop med alpina utbildningar

Alpina utbildningar i Tärnaby

Projektet "Alpina Utbildningar - en angelägenhet för hela länet" genomförde den tredje oktober en workshop i Tärnaby. Under dagen fick lärare, elever och annan personal tillsammans tänka fritt och kreativt hur vi kan arbeta för att förbättra utbildningarna i Tärnaby.

Workshopen handlade om att "processa" fram de bästa tänkbara förutsättningarna för långsiktigt hållbara alpina utbildningar i Tärnaby. H-P Carlsson är projektledare och hade förberett fem olika teman där deltagarna delades in i fem grupper som sedan fick jobba med var sitt tema i taget. När man gjort ett tema gick man vidare till nästa och tog vid där den föregående gruppen slutat. På så sätt drogs arbetet vidare och längre än om man bara bearbetat varje tema en gång.

Deltagarna, totalt 22 personer, var elever, lärare och tränare från de alpina utbildningarna i Tärnaby, skolchef Barbro Åkesson, folkhögskolechefen Anna Hartman Sjödin, representanter från Region Västerbotten, Visit Hemavan Tärnaby och Tärna IK Fjällvinden.

I förutsättningarna ingick att tänka utanför boxen och inte vara begränsad av frågor om pengar och budget. Kreativiteten skulle få flöda fritt! Det visade sig också i att det dök upp väldigt intressanta saker på önskelistan: nytt gemensamt "campus" nära backen, sittliftar, egna servicemän och fler busslinjer. En del förslag om lokaler för studier, barmarksträning, gym och preparering och snöläggning i skidbackarna diskuterades också.

– Vi har haft en bra dag med trevlig stämning i grupperna, där elever, tränare och olika tjänstepersoner blandats och de flesta var nöjda med både utfall och sin egen insats. Vid den lilla utvärderingen som gjordes vid avslutningen fick dagens övning ett snittbetyg på 8,1 på en 10-gradig skala. Det får betraktas som godkänt, säger projektledare H-P Carlsson. 

Projektet går nu vidare med en pågående enkätundersökning, kontakter med universitetet i Umeå, vidare diskussioner lokalt i Tärnaby med tränare och liftbolag och beräkningar av ekonomiska effekter på samhället. Drygt 70 elever och studenter i en by med runt 5 00 invånare gör verkligen skillnad. Det motsvarar 140 000 personer i Stockholm. 

Rapport och redovisningar är klara vid årsskiftet och projektet kommer att redovisas offentligt i januari.

Publicerad den 8 oktober 2018
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)