Organisation

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon:  0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: ks@storuman.se

Besöksadress och kontakt
Räddningstjänsten
Industrigatan 5
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: raddning@storuman.se

Kontaktperson
Lars-Erik Sundqvist
Räddningschef
Telefon: 0951-141 90
E-post: l-e.sundqvist@storuman.se

Gunnar Backman
Telefon: 0951-141 94
E-post: gunnar.backman@storuman.se

Ansvarig nämnd
Ny brandbil utanför brandstationen i Storuman

Brandstationerna finns i Tärnaby, Umnäs, Storuman och i Gunnarn. I Tärnaby och Storuman finns personal som har beredskap och i Umnäs och Gunnarn endast räddningsvärn utan beredskap.

Brandmän som har beredskap ska kunna lämna sin arbetsplats eller bostad, åka till brandstationen, göra sig klar och vara på väg mot larmadressen inom fem minuter. Det kallas anspänningstid och är ett gammalt begrepp som kommer från den tid när ångdrivna brandsprutor drogs ut med hästar till brandplatserna. Anspänningstid var den tid den tog att spänna an hästarna.

Räddningsvärn

Ett räddningsvärn har ingen anspänningstid utan personalen kommer om och när de kan. Därför larmas också alltid Tärnaby eller Storuman samtidigt som räddningsvärnen.

Dessa insatserna kan de olika styrkorna göra

I Tärnaby och Storuman har vi i första hand inriktat oss på insatser mot de fem vanligaste olyckorna som är trafikolyckor, drunkningar, husbränder, små kemikalieolyckor, skogs- och gräsbränder.

Räddningsvärnen i Umnäs och i Gunnarn ska kunna ge första hjälpen vid trafikolyckor och påbörja släckning av bränder.

Fri inryckning

På alla brandstationer har vi fri inryckning. Det betyder att alla brandmän som nås av ett larm, inte bara de som har beredskap, kan åka med på utryckningen. Därför är vi för det mesta fler på larm än enbart den minimistyrka som beredskapsgruppen är.

Hjärtstartare

Vi har hjärtstartare på alla brandstationer så om ambulansen skulle vara långt borta kan vi hjälpa till vid ett misstänkt hjärtstopp.

Så snabbt kan en räddningsstyrka nå dig

Det skulle ta för stort utrymme här att förklara insatstiderna till alla delar av vår stora kommun. Du kan se en beräkning av hur långt vi hinner på olika tid under relaterad information. Det finns ett beslut i räddningsnämnden att vi från och med 2013 ska ha maximalt 30 minuters framkörningstid på 90 procent av alla larm. Det följs upp en gång varje år.

Vi är kommunens största åkeri

Vi har elva lastbilar, fyra personbilar, en buss, en hjullastare, fem bandvagnar, båtar, snöskotrar, terränghjuling och ett stort antal släpvagnar.

Publicerad den 3 april 2018
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)

Relaterad information