Taxor och avgifter räddningstjänsten

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon:  0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: ks@storuman.se

Besöksadress och kontakt
Räddningstjänsten
Industrigatan 5
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: raddning@storuman.se

Kontaktperson
Lars-Erik Sundqvist
Räddningschef
Telefon: 0951-141 90
E-post: l-e.sundqvist@storuman.se

Gunnar Backman
Telefon: 0951-141 94
E-post: gunnar.backman@storuman.se

Ansvarig nämnd
1Inledande bestämmelserExkl moms
1.1 Vid beräknande av tid och avstånd räknas påbörjad timme/dag/vecka/kilometer som hel.  
1.2 Minsta debitering är en timme om inte annat anges.  
1.3 Tid beräknas från avfärd till återkomst på brandstationen. Eventuell tid för återställning av material tillkommer.  
1.4 Om material förkommit, förstörts eller förbrukats debiteras låntagaren för hela återanskaffningsvärdet.  
1.5 Vid tjänster/arbeten av speciell karaktär kan särskild överenskommelse träffas.  
1.6 För material/arbete som inte finns med i denna taxa, bestämmer räddningschefen eller den han har utsett, priset.  
1.7 Uthyrt material som behövs i räddningstjänst skall omedelbart återlämnas. Hyreskostnaden blir då recucerad.  
1.8 Alla priser är angivna utan moms.  
1.9 Observera att personalkostnader tillkommer i vissa fall  
2Personalkostnader. Påbörjad timme räknas som hel timme.Exkl moms
2.1 Personalkostnader, vardagar 07.00-17.00. 375 kr/tim
2.2 Personalkostnader, övrig tid. 675 kr/tim
2.3 Personalkostnad för tillsynsförrättare vardagar 07.00-17.00 980 kr/tim
2.4 Personalkostnad för tillsynsförrättare. Övrig tid. 1274 kr/tim
3FordonExkl moms
3.1 Tunga fordon som kräver C-körkort, inklusive personal. Kilometerkostnad tillkommer. 750 kr/tim
3.2 Kilometerkostnad tunga fordon. 23 kr/km
3.3 Lätta fordon, endast km-kostnad. Personalkostnad tillkommer. 11 kr/km
3.4 Båt, snöskoter och terränghjuling hyrs endast ut till statlig räddningstjänst.
Återlämnas fulltankade.
Fjällräddningens prislista
3.5 Efterbevakning i samband med avslutad räddningsinsats.
Fast pris oavsett tid. Personalkostnader tillkommer.
2200 kr/fordon
4BrandpumparExkl moms
  Eventuell transportkostnad enligt punkt 3. Pumpar återlämnas fulltankade.
Del av dygn räknas som helt dygn.
 
4.1 Klass 1 900 kr/dygn
4.2 Klass 2. Personalkostnad för en brandman som kör pumparna tillkommer. 1800 kr/dygn
4.3 Dränkbar pump, länspump, övriga mindre pumpar. 900 kr/dygn
5Brandslang och annat materielExkl moms
5.1 Hyra av brandslang. 130 kr/längd och dygn
5.2 Slang som lämnats kvar för efterbevakning efter skogs/gräsbrand. 0 kr om den återlämnas hel och rullad
5.3 Slangarmatur, brandposthuvud, grenrör, strålrör, självresande kar
och liknande.
95 kr/st och dygn
5.4 Elverk, minsta tid för debitering är fyra timmar. Därefter debitering per påbörjad
timme. Återlämnas fulltankad.
90 kr/tim
5.5 Absol eller liknande saneringsmaterial. 215 kr/säck
6TryckluftsapparaterExkl moms
6.1 Fyllning av luftflaskor. OBS ej andningsluft,
endast för industriellt bruk.
275 kr/fyllning
7HandbrandsläckareExkl moms
7.1 Hyra av handbrandsläckare. 225 kr/dygn. Använd släckare debiteras som försåld.
7.2 Brandsläckare och brandvarnare . Dagspris
8Rådgivning, utbildning och liknandeExkl moms
8.1 Kundanpassad brandutbildning cirka 3,5 timme inklusive praktik. Minst fem, max 15
deltagare. Gäller ej Heta arbeten.
390 kr/deltagare
8.2 Information till skolor och föreningar, dagtid. Endast teori cirka 1-1,5 timme. 
Inga praktiska moment ingår.
Endast resekostnader.
8.3 Transport av skadade/sjuk i terräng Enligt överenskommelse
med VLL
9LokalerExkl moms
9.1 Lektionssal Storuman, hel dag >4 tim/halv dag eller kväll. 750 kr/425 kr
9.2 Lektionssal Tärnaby, hel dag >4 tim/halv dag eller kväll. 425 kr/275 kr
9.3 Servicekostnad i de fall lokalen inte återställs av låntagaren. 1800 kr/tillfälle
10Larmmottagning, falska larmExkl moms
10.1

Anslutning av godkända, automatiska brand- eller röklarm samt hisslarm till räddningstjänstens utalarmeringsutrustning. 

Ingen kostnad
10.2 Månadsavgift för anslutna brand, rök eller hisslarm 380 kr/larm
10.3

Återställning och tillsyn vid ytryckning som inte är brand. larm orsakade av slarv, dåligt underhåll eller uppsåt. Vid nyinstallerade anläggningar debiteras från det tredje felaktiga larmet. Detsamma gäller hisslarm.

7200 kr/tillfälle
11Tillsyn och efterkontroll LSO och LBEFaktor
  Taxeberäkning för tillsyner på objekt som omfattas av kravet på skriftlig redogörelse
enligt LSO 2.3 eller är tillståndspliktiga enligt LBE. Tillsynerna debiteras med grundavgift och löpande timkostnad enligt 2.3 eller 2.4.
 
11.1 Grundavgift tillsyn LSO eller LBE. Bokning av besök, avisering 0,25
Förberedelser. Granskning av ritningarm tillsynsunderlag, övriga dokument 0,75
Färdtid, tor och retur 0,5.
Dokumentation, upprättande av tjänsteanteckning och föreläggande 1.0.
 2,5
11.2 Grundavgift samordnad tillsyn LSO eller LBE på samma objekt.
Bokning av besök, avisering 0,25

Förberedelser. Granskning av ritningarm tillsynsunderlag, övriga dokument 1,0
Färdtid, tor och retur 0,5.
Dokumentation, upprättande av tjänsteanteckning och föreläggande 1.5
3,25
11.3 Grundavgift vid tillsyn på objekt som inte omfattas av kravet på skriftlig redogörelse
enligt LSO 2:3 och övriga tillsyner.
1,5
11.4 Tillsyn föranledd av anmälan eller misstanke om missförhållanden som
inte föranleder skriftlig anmärkning
Ingen kostnad
11.5 Särskild tillsyn vid tillfälliga tillställningar typ tältmöten, cirkus eller tivoli. Ingen kostnad
11.6 Om uppföljning kan ske genom telefon, mailkontakt eller åtgärdskvitto ingår detta
i grundavgiften.
Ingen kostnad
11.7 Uppföljning genom besök Grundavgift x 0,5 samt löpande timkostnad.
Publicerad den 19 mars 2018
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)