Hur ansluter jag mig?

 Fastighetsanslutning till SumNet steg för steg.

 

1. Information och avtal

Efter att ni har ansökt om bredband i vårt självservicesystem så tar vi kontakt med er via e-post eller telefon. Ni blir tilldelade information efter hur just era förutsättningar ser ut att ansluta sig. Ett anslutningsavtal tecknas samt markavtal för gällande fastighet.

2. Grävning och håltagning

Ni som ansluter er ombesörjer grävning från gällande fastighet till anvisad anslutningspunkt, samt håltagning genom yttervägg. Hur långt ni har till anslutningspunkt beskrivs i informationen ni fått tilldelat. Följ våra grävningsanvisningar som finns på hemsidan eller anlita en erfaren entreprenör inom området. När avtalen är påskrivna får ni tillgång till fiberslang och tillhörande material.

3. Fiberinstallation

När ni är klar med grävning och håltagning kontaktar ni oss. Vi beställer installationen av fiber till er fastighet av gällande entreprenörer. Entreprenör bokar tid och slutför installationen i samråd med er. Måttbeskrivning på utrustningen som monteras innomhus finns på hemsidan.

4. Välja tjänst

Ni tecknar ett abonnemang med den tjänst som ni vill ha hos de leverantörer som finns i vårt nät. Vilka som finns att tillgå beskrivs på vår hemsida. När tjänsten är aktiv är ni anslutna till vårt nät.

Hjälp och felsökning

Kontakta den tjänsteleverantör som ni använder er av vid hjälp och felsökning. Läs den information som finns på vår hemsida gällande produkter och installation. Kontaktinformation till oss på SumNet finns på Stormans kommuns hemsida.

 

Publicerad den 5 mars 2019
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)

E-tjänster och blanketter