Pågående projekt

Boksjön
Projektskylt uppsatt i Boksjön. Per-Johan Gustafsson deltar i byns projektgrupp.

 

Byar nedan är områden i projekt som är planerade samt våra mål fram till 2020. Vissa områden är påbörjade med förlagd kanalisation i mark, en del är i projekteringsstadiet. Tidsplan på projekten kommer att presenteras efter att grovprojekteringen är klar. Fastighetsägare i nämnda områden kommer att få information om projekten, samt att inbjudan till informationsträffar kommer även att ske under 2017. Viktigt att känna till är att för att en fastighet ska bli helt ansluten krävs att samtliga delar i nätet blir byggt, dvs. anslutningsnät och accessnät. Mer information om nätet hittar ni på vår sida om nätets uppbyggnad.

 

Anslutningsnät planeras i nedanstående områden:

 • Björkvattnet (Björknäs, Björkås, Lövlund, Tärnamo, Fräkenvik, Högås, Mon, Ängesdal, Vallenäs, Övre björknäs, Södra Sandnäset.)
 • Västansjö (Södra Västansjö, Västansjö.)
 • Mosekälla.
 • Tängvattnet - Rönäs (Stabbfors, Tängvattnet, Rönäs.)
 • Skarvsjöby – Pauträsk (Bergsäter, Norråker.)
 • Boksjön (Jokksjaure, Mellansjö, Kråkberg, Mittibäcken, Boksjön.)

 

Accessnät planeras i nedanstående områden:

 • Boksjön, Mellansjö, Mittibäcken, Kråkberg, Jokksjaure.
 • Umfors, Umasjö, Vilasund, Strimasund, Mjölkbäcken, Kåtaviken, Bredviken, Höstaby.
 • Tängvattnet, Stabbfors, Rönäs.
 • Ängesdal, Södra Fjällnäs, Björknäs, Björkås, Lövlund, Tärnamo, Fräkenvik, Högås, Mon, Ängesdal, Vallenäs, Övre Björknäs, Södra Sandnäset.
 • Mosekälla.
 • Forsbäck, Rödingfors, Gardvik, Storsand, Ajaurforsen, Bäcknäs, Jokksbäcken, Stålfjäll.
 • Gardsjönäs.
 • Bergsäter, Norråker.
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)