Projekt Västansjö

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
E-post:ks@storuman.se

Kontakt

Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post:sumnet@storuman.se

Kontaktpersoner

Aron Pennling
Telefon: 0951-140 47
Mobil: 073-084 10 76
aron.pennling@storuman.se

Anton Rubertsson
Telefon: 0951-143 38
Mobil: 072-242 86 41
anton.rubertsson@storuman.se

Christer Norberg
Telefon: 0951-140 78
Mobil: 070-923 93 76
christer.norberg@storuman.se

Joel Sundström
Telefon: 0951-143 37
Mobil: 072-239 90 51
joel.sundstrom@storuman.se

Ansvarig nämnd

Information till fastigheter i Västansjö projektområde för bredbandsutbyggnad.

För att vi ska kunna ansluta er behöver ni utföra tre steg. 

 

Steg 1 Markavtal:

Om ni inte redan har skickat in markavtal kan ni skriva ut egna på länken nedan. Finns flera ägare på en fastighet måste alla skriva på var sitt markavtal. Hur stråket är projekterat ser ni på projekteringskartan.
Länk till markavtal

 

Steg 2: Anslutningsavtal

Detta gör ni lättast på E-tjänsten.
Länk till e-tjänst.

 

Har ni inte svenskt Bank-ID kan ni skriva ut anslutningsavtal i PDF.
Anslutningsavtal i PDF (öppnas i nytt fönster)

 

Steg 3: Grävning

Många behöver göra en kortare grävning, se projekteringskarta.
När ni är klar med håltagning och grävning meddelar ni det till oss.
Grävinstruktioner (öppnas i nytt fönster)

 

Kartor:

Projektområde - Visar projektets geografiska utbredning.

Projekteringskarta - Visar stråk och avlämnade slangar.

 

Om ni behöver skicka in avtal med post, skickas de till:

Storumans kommun
SumNet
Blå vägen 242
923 81 Storuman

(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)