Samhällsutveckling och planering

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: mbn@storuman.se

Kontaktpersoner
Ulrika Kjellsdotter
Planhandläggare
Telefon: 0951-140 71

Ulrik Norgren
Planerare/byggnadsinspektör
Telefon: 0951-140 87

Mattias Åkerstedt
Miljö- och samhällsbyggnadschef
Telefon: 0951-140 83

Ansvarig nämnd
Gammal stolpbod
Fotograf: Ulrika Kjellsdotter

Mycket av det som händer i vår kommun styrs av olika planer. Planerna kan till exempel bestämma var och hur det ska byggas i framtiden, utveckling av infrastrukturer, framtida energianvändning, hur vår natur ska bevaras och utvecklas. Målet med planeringen är att vårt samhället ska vara hållbart ur ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv.

Kommunen kan inte styra utvecklingen själv. Samhällsutvecklingen styrs av hur vi vill leva vårt liv, hur näringsliv, arbets- och bostadsmarknad liksom handeln utvecklas. Det finns också en rad andra faktorer som påverkar samhällsutvecklingen.

Med en bra dialog med dig som kommunmedborgare, företagare och verksamheter samt en god omvärldsbevakning har kommunen möjlighet att agera med kommunala planer, investeringar och andra åtgärder och inom sitt område påverka samhällsutvecklingen.

(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)