Elevhälsa och särskilt stöd

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Fritids-, kultur och utbildningsförvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: fkun@storuman.se

Ansvarig nämnd

Elevhälsans uppdrag är att främja hälsa och bidra till att skapa lärandemiljöer som främjar barns och elevers förutsättningar till en positiv kunskapsutveckling.

Alla skolor har lokala elevhälsoteam. Där ingår rektor, kurator, skolsköterska, studie- och yrkesvägledare och specialpedagog/speciallärare. Tillgång till skolpsykolog och skolläkare finns också. Har du frågor om ditt barns hälsa och välbefinnande i skolan ska du ta kontakt med skolans rektor.

En förutsättning för att utvecklas och lära är att man trivs och mår bra i skolan. Elevhälsan arbetar förebyggande på organisations-, grupp- och individnivå. Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.

Publicerad den 14 november 2017
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)