Blåklockan

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Fritids-, kultur och utbildningsförvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: fkun@storuman.se

Besöksadress och telefonnummer
Skolvägen 11
920 51 Gunnarn
Telefon: 0951-143 12

Kontaktperson
Ia Gårdman
Förskolechef
Telefon: 0951-141 48
Mobiltelefon: 070-237 27 78
E-post: ia.gardman@storuman.se

Ansvarig nämnd
Förskolan Blåklockan i Gunnarn, vinterbild på byggnaden

Blåklockan ligger mitt i Gunnarn och är en integrerad förskole- och fritidsverksamhet. Blåklockan finns i en utbyggnad på grundskolan som byggdes 1992.

Vår vision är att förskolan är en lärande förskola som präglas av att pedagogerna ser barn som kompetenta barn som vill leka och kan lära. Pedagogernas roll på förskolan är att utmana ditt barn till lärande genom att bygga lärande och utmanade miljöer såväl ute som inne.

(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)