Fritidsklubb

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Ansvarig förvaltning:
Fritids- kultur och utbildning
Blå vägen 242
923 81 Storumans kommun
0951-140 00

Kontaktperson
Catarina Samuelsson
Fritidsgårdsföreståndare
catarina.samuelsson@storuman.se
0951-142 94

Ansvarig nämnd
Fritidsklubb

Från och med höstterminen det år ditt barn fyller tio kan kommunen istället för fritidshem och familjedaghem erbjuda öppen fritidsverksamhet, så kallad Fritidsklubb. Fritidsklubben i Storuman kommer att vara belägen på skolområdet för Central- och Röbroskolan.

Öppettider för Fritidsklubben är de dagar Centralskolan har kort dag vilket är måndag, onsdag och fredag från det att skolan slutar till kl. 16.30. Direkt när skolan slutar erbjuds mellanmål i Röbroskolans matsal och därefter samlas barnen i det stora rummet i Röbroskolans suterrängplan. (gamla UG)

Verksamheten ska utgå från barnens egna intressen och behov.

Till Fritidsklubben kan man komma och delta i planerade aktiviteter. Aktiviteterna kan variera med barnens intressen, t.ex. idrotter, pyssel, lek, spel och läxläsning.

Barn som går enbart på Fritidsklubb kan vid behov ha barnomsorg i form av fritidshem under skolans lov. Avgift blir då som för fritidshem och beräknas utifrån inkomst. I förekommande fall ska man ansöka om barnomsorg enligt gängse rutiner.

Ansökan till Fritidsklubben görs på blankett som kan fås av Storumans kommuns kundtjänst eller Catarina Samuelsson på fritidsgården. (Deltagande i Fritidsklubben kostar 500:-/termin och faktureras terminsvis i efterskott.)

Uppsägning av plats i Fritidsklubben görs på blankett som kan fås av Storumans kommuns kundtjänst eller Catarina Samuelsson på fritidsgården.

Uppsägning av plats ska ske:
- Senast 30 maj om man inte önskar plats kommande hösttermin.
– Senast 30 november om man inte önskar plats kommande vårtermin.

Publicerad den 27 maj 2019
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)