Tärnaby sameskola/Dearnan saemieskuvle

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Besöksadress
Prästgårdsvägen 6
920 64  Tärnaby

Kontaktuppgifter
Telefon Naestie/köket:
0954-100 59
Telefon skolan: 0954-101 96
Telefon förskolechef/rektor:
0954-100 28

E-post: sameskolan.tarnaby@sameskolstyrelsen.se

Ansvarig nämnd
Vinterbild på byggnad, Sameskolan i Tärnaby

På sameskolan finns både förskola, skola och skolbarnomsorg (fritidshem). Vi ger en utbildning med samisk inriktning som i övrigt motsvarar utbildningen till och med år 6 i grundskolan.

Vi följer den nationella läroplanen (Lgr-11) men har i tillägg en kursplan i samiska. Undervisningen har i de flesta ämnena direkt anknytning till vår samiska kultur och historia.

På Tärnaby sameskola finns:

  • förskolan Naestie
  • förskoleklass
  • skolår 1-6
  • fritidshem.
Publicerad den 4 april 2018
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)