Individuell utvecklingsplan och pedagogisk profil

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Fritids-, kultur och utbildningsförvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: fkun@storuman.se

Ansvarig nämnd

Vi bygger tillsammans en skola för alla, där arbetet anpassas efter elevernas behov och kommunens specifika förutsättningar. Med hjälp av en individuell utvecklingsplan får eleven ökat inflytande och ansvar för sitt lärande.

I utvecklingsplanen sätter läraren, eleven och föräldrarna i samverkan upp mål för elevens lärande på kort och lång sikt. Samtliga skolformer i kommunen använder också SchoolSoft, som är det skolsystem där elever, lärare och föräldrar kan följa varje elevs utveckling i skolarbetet.

Pedagogisk profil

Vår ansats tas utifrån ett entreprenöriellt lärandeperspektiv, där vi menar att det handlar om att utgå ifrån och ta fram och utveckla elevers förmågor som nyfikenhet, initiativförmåga, kreativitet och självtillit redan från tidig ålder. Så arbetar vi på alla 

Vårt mål är att skapa förutsättningar för att eleverna vid skolans slut ska vara resursstarka, självständiga, modiga unga människor med tillräcklig tro på sin egen förmåga för att skapa sig en framtid, där mycket ansvar vilar på dem själva. 

(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)