Jämför våra skolor

Här kan du läsa om och jämföra våra grundskolors personaltäthet, behörighet och antal barn. Siffrorna gäller för läsåret 2017/2018. Mer statistik kan du hitta på Siris, Skolverkets databas, se länk i rutan Relaterad information.

  Års-
kurs
Antal
elever*
Antal
behöriga
lärare
Antal
elever
per
lärare

Meritvärde
årskurs 9
(genomsnitt)

Parkskolan F-3 113/93 86,6 % 12,4 Ej aktuellt
Stensele
skola
F-6 75/62 100 % 9,9 Ej aktuellt
Gunnarns
skola
F-6 32/28 100 % 8,0 Ej aktuellt
Slussfors
skola
F-6 26/21 100 % 9,5 Ej aktuellt
Sameskolan F-6 <10 39,6 % 2,5 Ej aktuellt
Skytteanska 
skolan
F-9 139/124 65,7 % 8,6 266,4 (266.4)**
Centralskolan 4-6 -/62 100 % 12,0 Ej aktuellt
Röbroskolan 7-9 -/132 95,7 % 11,3 192,8 (210,8)**

* Antal elever anges medförskoleklass/utan förskoleklass. Parkskolan har till exempel totalt 113 elever totalt, varav 20 går i förskoleklass. 

** Inom parentes anges det genomsnittliga meritvärdet exklusive nyinvandrade och elever med okänd bakgrund

(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)